Directiva

Presidente: Eduardo Mourelle Botana
Vicepresidenta: Concepción Curbeira Fonte
Tesoureira: Rosa Mª Manteiga Presedo
Secretaria: Natalia Martínez López

Área de Actividades Internas

  • Cristina Fraga Pena
  • Sonia Rodríguez Sanmartín.

Área de Patrimonio

  • Laura Piñeiro Fraga
  • Roberto Fernández Piñeiro

 

Área Cultural

  • Carlos Martínez López
  • Xoán Espada Blanco

 Prensa

  • Laura Placer Breijo