Contacto

 

Fixo: 981 433 675

Móbil: 669 751 832.


Asociación:      orballo@orballo.org

Presidencia:    presidencia@orballo.org

Tesoureria:     tesoreria@orballo.org

Secretaría:       secretaria@orballo.org


Aptdo. Correos 85

15.600 Pontedeume (A Coruña)  

 

Local Ensaio e Oficiña: Avd. da Coruña nº 16 – 1º Andar

(Pontedeume)