Directiva

Presidente: Eduardo Mourelle Botana
Vicepresidenta: Concepción Curbeira Fonte
Tesorera: Rosa Mª Manteiga Presedo
Secretaria: Natalia Martínez López

Área de Actividades Internas

  • Cristina Fraga Pena
  • Sonia Rodríguez Sanmartín.

Área de Patrimonio

  • Laura Piñeiro Fraga
  • Roberto Fernández Piñeiro

Área de Traslados y Viajes

  • Ignacio Balado Martínez

Área Cultural

  • Carlos Martínez López
  • Adolfo Seara Lamelas
  • Xoán Espada Blanco