Contacto

 

Fixo: 981 433 675

Móvil: 669 751 832.


Asociación: orballo@orballo.org

Presidencia: presidencia@orballo.org

Tesoureria: tesoreria@orballo.org

Secretaría: secretaria@orballo.org


Aptdo. Correos 85

15.600 Pontedeume (A Coruña)

 

Local Ensaio e Oficiña: Avd. da Coruña nº 16 – 1º Andar

(Pontedeume)