Contact

 

Phone: 981 433 675

Mobile: 669 751 832.


Asociation: orballo@orballo.org

Chairman: presidencia@orballo.org

Treasury: tesoreria@orballo.org

Secretary: secretaria@orballo.org


Post office box 85

15.600 Pontedeume (A Coruña)

 

Local Ensaio e Oficiña: Avd. da Coruña nº 16 – 1º Andar

(Pontedeume)